Loading...
Home Page 2018-06-24T06:54:07+00:00

ท่านมีเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงาน กสทช. หรือไม่ ?

เขียนคำร้องเรียน

โครงการพัฒนาความเข้มแข้งของผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี

กำหนดการอบรมระดับผู้นำ 20 อำเภอ

จำนวน 5 ครั้ง เดือน กรกฎาคม 2561 (500 คน) ดังนี้

  • เช้าเสาร์ที่ 14 ก.ค. 61 – ศรีธาตุ 50 + วังสามหมอ 50 = สถานที่อบรมคือ รร.ศรีธาตุพิทยาคม อ.ศรีธาตุ

  • เช้าอาทิตย์ที่ 15 ก.ค. 61 – โนนสะอาด 50 + หนองแสง 50 = สถานที่อบรมคือ รร.โนนสะอาดพิทยาสรรค์ อ.โนนสะอาด

  • เช้าเสาร์ที่ 21 ก.ค. 61 – เมือง 50 + เพ็ญ 50 = สถานที่อบรมคือ ศูนย์การศึกษา ม.สวนสุนันทาฯ อ.เมือง

  • เช้าอาทิตย์ที่ 22 ก.ค. 61 – บ้านผือ 50 + ประจักษ์ฯ 50 = สถานที่อบรมคือ ศูนย์การศึกษา ม.สวนสุนันทาฯ อ.เมือง

  • เช้าเสาร์ที่ 28 ก.ค. 61 – บ้านดุง 50 + สร้างคอม 50 = สถานที่อบรมคือ รร.ชัยนาคำวิทยา อ.บ้านดุง

0
ผู้มุ่งหวัง
0
อำเภอ
0
ตำบล
0
หมู่บ้าน

ผู้ให้การสนับสนุน

ผู้สนับสนุนโครงการพัฒนาความเข้มแข้งของผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม มีดังต่อไปนี้