Loading...
Home Page 2017-10-21T18:29:31+00:00

ท่านมีเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงาน กสทช. หรือไม่ ?

เขียนคำร้องเรียน

โครงการพัฒนาความเข้มแข้งของผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี

กำหนดการอบรมระดับผู้นำ 20 อำเภอ (ใหม่อีกครั้ง)

จำนวน 5 ครั้ง (500 คน) ดังนี้

  • เช้าเสาร์ที่ 28 ต.ค. 60 – เมือง + กุดจับ + หนองแสง + หนองวัวซอ + เพ็ญ สถานที่อบรมคือ ม.สวนสุนันทาฯอุดรฯ

  • เช้าอาทิตย์ที่ 29 ต.ค. 60 – บ้านดุง + สร้างคอม + ทุ่งฝน + พิบูลย์รักษ์ สถานที่อบรมคือ รร.ขัยนาคำวิทยา อ.บ้านดุง

  • เช้าเสาร์ที่ 4 พ.ย. 60 – น้ำโสม + นายูง + บ้านผือ สถานที่อบรมคือ รร.น้ำโสมพิทยาคม อ.น้ำโสม

  • เช้าอาทิตย์ที่ 5 พ.ย 60 – กุมภวาปี + โนนสะอาด + ศรีธาตุ + วังสามหมอ สถานที่อบรมคือ รร.กุมภวาปี

  • เช้าเสาร์ที่ 11 พ.ย. 60 – หนองหาน + ไชยวาน + กู่แก้ว + ประจักษ์ฯ สถานที่อบรมคือ ม.สวนสุนันทาฯอุดรฯ

0
ผู้มุ่งหวัง
0
อำเภอ
0
ตำบล
0
หมู่บ้าน

ผู้ให้การสนับสนุน

ผู้สนับสนุนโครงการพัฒนาความเข้มแข้งของผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม มีดังต่อไปนี้